fbpx

אירוע

מופע ישיבה
חמישי12 יולי

אלהאם الهام Ilham

פתיחת דלתות:20:00
לערוץ האמן


הרכב מוסיקלי צעיר, המורכב מנגנים יהודים וערבים המבצע מוסיקה מזרחית קלאסית בעיבודים ומוסיקה ישראלית ומערבית בעיבודים מזרחיים. 'אלהאם' - השראה בערבית, הוא רעיון היסוד עליו הוקם ההרכב, הוא שם נרדף למונח 'טרב' طرب  (Tarab) מושג חשוב ביותר בין מונחי המוסיקה הערבית הקלאסית, הוא מונח המציין עדנה, אצילות רוח, נחת, והשראה אומנותית - מונח שקשה לתרגמו לשפות אחרות, הוא חווית ההאזנה והביצוע למוסיקה הערבית. ההרכב אלהאם הוא הרכב המבקש דרך חווית הטרב לגשר על הגבולות והפערים שבין יהודים לערבים, מתוך אמונה שכל מאזין וכל מבצע יכול להבין במה מדובר בשעה שהמוסיקה הערבית הקלאסית מנוגנת. אלהאם הוא הרכב שקם במטרה בלתי פוליטית, מתוך אהבת המוסיקה הערבית בלבד, על ידי נגנים שמבקשים לנגן ביחד ולבצע יצירות מתוך הרפטואר העשיר של המסורת הערבית הקלאסית. חברי ההרכב מגיעים מכל רחבי הארץ, ומקבוצות אוכלוסיה שונות לחלוטין, יחד עם זאת הם מבקשים לבחון את התופעה בה הנגינה ביחד, וביחוד הכבוד למסורת הערבית הקלאסית , מצליחות לגבור על השונות החברתית וליצור חוויה אחדותית של הרכב פעיל ויוצר.

התרבות הערבית הכילה במשך מאות בשנים יהודים בתוכה, שהיו פעילים באופן משמעותי בפיתוחה ובקידומה. המוסיקה מראה לנו זאת היטב, באשר מלחינים ומבצעים רבים השייכים למסורת הערבית הם יהודים, בחלקם כאלה שהגיעו לארץ ישראל לאחר הקמת המדינה, וחלקם חי עדיין. העובדה שהמוסיקה המזרחית אינה נחלתם של ערבים בלבד, אלא שיש בה חלק ומקום ליהודים מזרחיים, עומדת למול העשייה המוסיקלית של אלהאם, ולשם היא מכוונת.

אלהאם היא קבוצה הלומדת את יסודות התרבות המוסיקלית הערבית, תוך שהיא מבקשת לתת פרשנות משלה, דרך עיבודים מוסיקלים וביצועים ייחודיים לה. חברי ההרכב לומדים אחד מהשני יסודות מוסיקלים ותרבותיים וכל זה משמש לצורכי היצירה המוסיקלית של ההרכב.

הרגישות הרבה והכבוד שההרכב מניח לתרבות הערבית, מאפשרים לה לגשת אל קהל מגוון (יהודי וערבי) ולהביע אמירה אחרת לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אמירה אומנתית שאינה מתמצה בקלישאות פוליטיות, ואינה פונה אל הדעות הקדומות הרווחות בציבור. אלהאם אינה מבצעת מוסיקת פופ לא ערבית ולא מערבית, ואינה נרתעת מהפנייה אל קהל שטעמו מסוגל לאתגר התרבותי שבמוסיקה קלאסית. דרך המכשולים והקשיים שההרכב מתמודד עימם והקשר שלהם לסכסוכים שאינם מוסיקליים בכלל, נלמדת דרך ייחודית שמראה בברור שהקיום יחד של יהודים וערבים הוא מן האפשר.

פייסבוק * יוטיוב

מחיר: 50/60 ש"ח.